De OSM-Formule: Zo bereken je de succeskans van je boek

( Dit artikel verscheen in “Schrijven on line”)

Nieuwsgierig reis ik rond in de wereld van het boek op zoek naar antwoord op de vraag: ‘ Hoe schrijf je een succesvol boek en kan ik dat?’

Ik ontmoette, meestal online, docenten, coaches, uitgevers, schrijvers en aspirant- schrijvers. Deze aspiranten noemen zich meestal schrijver.

Kauwend op al die indrukken ontstond een eerste beeld, nee meer, een model waarmee het succes van een boek kan worden bepaald. De droom van elke uitgever.

Het model telt drie variabelen: Onderwerp, Schrijfkwaliteit en Marketing. Op elke variabele wordt gescoord van 0 tot 10 punten. Vermenigvuldigd leidt dit tot een uitkomst tussen 0 en 1000, de OSM-score.

We nemen een boek geschreven over een populaire voetballer door Michel van Egmond. Je berekent de OSM-score als volgt.

Onderwerp: 8 punten, populair onderwerp waarvoor groot publiek. Geen 10, want beperkt tot Nederland. Schrijfkwaliteit: 9 punten, zie cv betrokkene, winnaar diverse prijzen. Marketing: Michel komt bij het joggen regelmatig Matthijs tegen, dus dat schuift makkelijk aan in DWDD : een 10.

Totaal OSM- score 720, dat duidt op een bestseller.

We switchen naar Viktor Frölke.

De titel van zijn boek is ‘Dagboek van een postbode.’ Een postbode is geen voetballer en dagboek klinkt wel erg gewoon: 6 punten.

Schrijfkwaliteit: Viktor schrijft fantastisch. Kort, helder, geestig : 9 punten.

Marketing. De schrijver toont in interviews een grote afkeer van commercie, sympathiek, maar dat kost wel OSM punten: 6 punten. Totaal OSM-score : 324.

Uit een later te publiceren tabel zal blijken dat het niet mee zal vallen hiermee de kost te verdienen, hetgeen Viktor graag bevestigt.

Dan is er Thérèse. Ze werkt aan haar debuutroman en blogt zich suf in de hoop op aandacht. Het onderwerp ‘ Mijn moeder en ik ,’ doet het ergste vrezen: 2 punten. Schrijfkwaliteit. We hebben alleen de blogs om te beoordelen, een 5 lijkt wel genoeg. Marketing. Ze doet haar best maar de blogs zijn klagend en verwijtend, dat gaat niet werken : 2 punten. Totaal score OSM 20. Bij een score onder de 100 geeft de vermelde tabel aan : zie schrijven als een hobby. En wat is daar mis mee?

Noot:

Na gesprekken met uitgevers zou ik in een herziene versie de factor X toevoegen. De X staat voor: niet te voorspellen, raadselachtig, krijgt toevallig media-aandacht. Zo kan een slecht boek opeens toch verkopen en v.v. Citaten van uitgevers :”Een goed boek is een verkocht boek”. En ” Het is niet nodig dat mensen mijn boeken lezen, ze moeten ze kopen.”

Leave a Reply